Temren Nedir?

Temrenler, okların ucuna takılan ve kendine özgü tasarımları bulunan delici parçaların genel adıdır. En eski temrenlerin taş, kemik farklı materyallerden üretildiği bilinmektedir. Sonraki yıllarda ortaya çıkan döküm teknolojileriyle birlikte tunç ve demir temrenler yaygınlaşmış, bu silah parçası binlerce yıl boyunca insanlık tarihinin vazgeçilmezlerinden biri olmuştur.

Tarihin en eski silah parçalarından biri olan temrenler, araştırmacılar tarafından farklı tasniflerle birbirinden ayrıştırılmaktadır. Bunlar arasında en sık görülen tasnif yöntemi, temrenin yapıldığı malzemelerin kıstas olarak kabul edilmesine dayanmaktadır. Malzemelere göre tasniflenen temrenlerin alt gruplandırmaları ise tasarım farklılıkları üzerinden yapılmaktadır.

Ditamu platformu üzerinde sunulan her temren için bazı özellikler belirtilmiş, böylece araştırmacıların sonraki çalışmalarda buradaki verileri kullanabilmelerinin önü açılmaya çalışılmıştır. Bu özellikler şöyledir:

Elde edilen bölgenin adı: Burada temrenin elde edildiği kazı alanının adı yer almaktadır.

Kurgan / Anıtsal alan: Bu kısımda temrenin kazı alanındaki hangi çeşit yapıdan elde edildiği ifade edilmektedir.

Numarası: Bu satırda kurgan yahut anıtsal alanın kazıyı yapan araştırmacı tarafından verdiği numara yer almaktadır.

Tarihlenme aralığı: Bu kısımda ilgili temrenin hangi döneme tarihlendiği ifade edilmektedir.

Buluntu tipi: Bu satırda temrenin uluna bağlandığı sap kısmının yapısı ve sahip olduğu ek özellik yer almaktadır.

Malzeme(ler): Temrenin yapıldığı malzeme yahut malzemelerin isimleri bu kısımda bulunmaktadır.

Dikey kesiti: Bu bölümde temrenin dik açıdan kesiti yer almaktadır.

Gövde yatay kesiti: Bu kısımda gövdenin yatay kesiti ifade edilmektedir.

Temren Nedir?