Ditamu Özgün Bir Dijital Müze Platformu Hakkında

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün desteklediği, SHD-2021-22507 kodlu ve “Sanal Arkeoloji Üzerine Bir Deneme: Altay Bölgesi Türk Kağanlığı Dönemi Temrenlerinin Dijital ve Fiziksel 3B Model Hâline Getirilmesi” başlıklı projenin bir çıktısı olarak tasarlanan “ditamu.com”, Altay bölgesindeki Göktürk dönemine tarihlenen ok ucu buluntularını internet ortamında 3B olarak görebilmenizi sağlayan özgün bir dijital müze platformudur. Sitemize yüklenen 3B modeller, aslına uygun olarak dijital ortamda yeniden inşa edilmiş, bilim insanlarının ve eğitimcilerin kullanımına sunulmuştur. Bu bakımdan Ditamu, sanal arkeoloji ve uzaktan eğitim alanlarını birlikte ele alan ve disiplinlerarası bir yaklaşıma sahiptir.

Proje Ekibi
Mertcan AKAN
Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Mertcan AKAN
Ege Üniversitesi
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Tarihi Anabilim Dalı
Recep Efe ÇOBAN
Araştırmacı
Arş. Gör. Recep Efe ÇOBAN
Ege Üniversitesi
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı