DİTAMU
Ditamu
Ditamu is an experimental digital museum platform.
İncele
Ditamu
Arrowheads
An arrowhead or point is the usually sharpened and hardened tip of an arrow.
İncele
Arrowheads
Kurgans
Kurgan, is a type of tumulus constructed over a grave for funerals and memorials.
İncele
Kurgans
Fenced Memorials
Fenced Memorials are areas to remember Eurasian nomadic nobles.
İncele
Fenced Memorials
Ditamu Nedir ?
Ditamu Nedir ?
“Ditamu, aslına uygun şekilde yeniden hazırlanmış 3B dijital arkeolojik buluntuları eğitim materyali olarak sunmayı hedefleyen özgün bir dijital müze platformudur.”
Ditamu platformu, Ege Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen SHD-2021-22507 kodlu “Sanal Arkeoloji Üzerine Bir Deneme: Altay Bölgesi Türk Kağanlığı Dönemi Temrenlerinin Dijital ve Fiziksel 3B Model Hâline Getirilmesi” başlıklı projenin çıktılarından biridir.
Devamı
MAKALELER
What is the kurgan?
Kurgan is a mound-shaped burial type made of stone and earth. These structures are used to show monumental and sacred areas. They can reach 200 meters in diameter and 20 meters in height. It is thought that kurgan-type burials were developed to prevent being crush under the soil mass by the nomadic
What is the kurgan?